Nodus (Düğüm)

Yuvarlağımsı biçimli anatomik oluşumları belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara