Nodül

Yuvarlak, çapı 1 cm'den küçük patolojik yapı

Sağlık Terimlerinde Ara