Neostom

İçi boş bir organla dışarısı arasında ya da içi boş iki iç organ arasında, cerrahi girişimle oluşturulan, herhangi bir yapay ağızlaşmayı tanımlayan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara