Neoserebellum

Memelilerde, beyinciğin en yakın zamanda evrim geçiren bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara