Neoplazi

Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

Sağlık Terimlerinde Ara