Nekroz

Patolojide, bir hücre ya da dokunun yaşamsal biyolojik etkinliklerini yitirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan değişiklikler bütününü anlatmak için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara