Negativizm

Başkalarının isteklerine İnatla karşı koyma biçiminde ortaya çıkan davranış türü.

Sağlık Terimlerinde Ara