Nad

Nikotinamit-adenindinükleotit adlı bileşiğin kısa yazılışı.

Sağlık Terimlerinde Ara