Mutualizm

İki canlının birbirlerinden faydalanarak birlikte yaşamaları

Sağlık Terimlerinde Ara