Mukoprotein

Bir amînoasit zincirinin bir ya da birden çok mukopoli-sakkarit

Sağlık Terimlerinde Ara