Motilin

Incebağırsağm üst bölümünde bulunan mukoza dokusundaki iç salgıbezi hücrelerinden salgılanan hormon.

Sağlık Terimlerinde Ara