Mortalite (Ölüm Oranı)

Belirli bir bölgede, belirli bir nüfus ve zaman süresiyle ilişkili olarak Ölüm yüzdesini gösteren İstatistik terimi

Sağlık Terimlerinde Ara