Morfoloji

biçiminin, boyutlarının belirlenmesidir.

Sağlık Terimlerinde Ara