Monositoz

Dolaşan kanda normalde alyuvarların yüzde 2-6'sını oluşturan monositlerin sayıca artması.

Sağlık Terimlerinde Ara