Monomer

Büyük moleküllerin hidrolizi sonucu oluşan en küçük yapı birimi.

Sağlık Terimlerinde Ara