Monohibrit

Tek karakter bakımından melez.

Sağlık Terimlerinde Ara