Miyozit

Kasın inflamasyonu. Bkz. Polimiyozit.

Sağlık Terimlerinde Ara