Miyozin

Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler.

Sağlık Terimlerinde Ara