Miyoatoni

Kasın gerginliğini yitirerek bütünüyle gevşek hale gelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara