Miyalji (Kas Ağnsı)

Bir ya da birden çok kas grubunun yerel ağrısını tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara