Mitoz (Karyokinez)

Hücrenin iki yavru hücreye dönüştüğü bölünme süreci.

Sağlık Terimlerinde Ara