Mitoz İnhibitörleri

Normalde dokularda bulunan ve mitoz(*) çoğalmayı engelleyen maddeleri tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara