Mikrozomi

Embriyonal gelişimin yetersiz olması.

Sağlık Terimlerinde Ara