Mikropoliadeni

Lenf bezlerinde hafif ve ağnsız bir büyüme biçiminde ortaya çıkan lenf sistemi tepkisi.

Sağlık Terimlerinde Ara