Mikron

Milimetrenin binde biri (1m =1/1000 mm)

Sağlık Terimlerinde Ara