Mikrogliya

Merkez sinir sisteminde bulunan ve genellikle kan da-marlannın çevresine yerleşmiş olan hücre topluluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara