Mikrogirus

Beyin kıvnmlannın (girus) anormal Ölçüde küçük olduğu doğumsal oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara