Mikroftalmi

Gözün aşın küçük olduğu doğumsal oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara