Mikrodonti

Bir ya da birden çok dişin normalden küçük olduğu oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara