Mıf

Makrofajların göçünü engelleyen etkeni (tngilizcede Migration Inhibiting Factor).

Sağlık Terimlerinde Ara