Mezoderm

Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen orta tabaka.

Sağlık Terimlerinde Ara