Mezenşim

Embriyonun gastrula safhasında aktoderm ve endoderm arasında meydana gelen hücre yığını.

Sağlık Terimlerinde Ara