Mezenkinıopati

Mezenkimden türeyen dokulara, genellikle de bağ dokularına İlişkin hastalıkları belirtmek için kullanılan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara