Metrit

Dölyatağı iltihaplarını belirten genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara