Metastaz

Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.

Sağlık Terimlerinde Ara