Metamortopsi

cisimlerin normalden büyük ya da küçük görülmesi

Sağlık Terimlerinde Ara