Metaliz

Uzun kemiklerde epifiz (kemik ucu) ile diyafiz (kemik gövdesi) arasında yer alan parça.

Sağlık Terimlerinde Ara