Metal Eklem

Her iki tarafın da ya da her iki yüzeyin de metal olduğu kalça eklemi replasmanı.

Sağlık Terimlerinde Ara