Mentizm (Kuruntu)

Zihnin sürekli art arda gelen düşüncelerle dolması.

Sağlık Terimlerinde Ara