Mendel Yasaları

Avusturyalı rahip ve botanik bilgini Gregor Mendel'in. (1822-84) ortaya attığı kalıtım ilkeleri.

Sağlık Terimlerinde Ara