Menadion

K vitamini bireşiminin bir türevi. Bak. vitaminler.

Sağlık Terimlerinde Ara