Mememsi Cisim

Beynin alt yüzünde iki beyin şapı arasındaki boşlukta yer alan küçük yuvarlağımsı çıkıntı;

Sağlık Terimlerinde Ara