Membran

Organ yada dokuları örten veya ayıran ince yumuşak tabaka.

Sağlık Terimlerinde Ara