Meissner Cisimciği

Özellikle parmak derisinde, altderİ katmanında bulunan dokunma duyusu cisimciği.

Sağlık Terimlerinde Ara