Megaüreter

Bir ya da her İki idrar borusunun anormal ölçüde genişlemesiyle ortaya çıkan patolojik durum

Sağlık Terimlerinde Ara