Medyal

Anatomide çeşitli oluşumların göreli konumunu belirtmek için "orta" anlamında ve lateral ("yan") teriminin karşıtı olarak kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara