Medusa Başı

Kann duvarında bulunan ve göbeği çevreleyen yüzeysel toplardamarların oluşturduğu görüntü.

Sağlık Terimlerinde Ara