Mastositom

Mast hücrelerinin (bak. mastosit) yerel olarak çoğalmasıyla oluşan tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara