Mastosit (Mast Hücresi)

Bağdokuda, özellikle deride kan damarlarının çevresinde ve genel olarak gevşek bağdokuda bulunan bir hücre türü.

Sağlık Terimlerinde Ara