Mastopeni

Embriyon gelişimindeki bir bozukluğa bağlı olarak meme bezlerinin gelişmemesiyle ortaya çıkan ve ender görülen bir oluşum bozukluğu

Sağlık Terimlerinde Ara